Destilacija

 

Eterično ulje je proizvod koji se dobiva destilacijom esencije iz proizvodnih dijelova aromatskih biljaka. Tijekom postupka destilacije zbivaju se kemijske promjene. Iz tog razloga, dobiveno se eterično ulje razlikuje po svojstvima i sastavu od primarne esencije u proizvodnim organima biljaka. Naravno da obim ovih promjena, značajno ovisi o primjenjenim postupcima ( znanjima ) prilikom destilacije eteričnih ulja.

 

Najstariji, i još uvijek najpogodniji postupak, je postupak destilacije vodenom parom. Aparat za destilaciju eteričnih ulja mora udovoljavati brojnim i strogim zahtjevima za pravilno odvijanje destilacije. Kako bi biljke bile odvojene od vode koriste se dvije posude. Držanjem biljaka odvojeno od vode izbjegava se njihovo kuhanje. Vodena para, stvorena grijanjem pročišćene vode, odvodi se u dio gdje se nalaze dijelovi biljaka. Prolazom kroz slojeve biljaka para otapa aromatske molekule u proizvodnim organima biljaka. Nakon prolaza kroz slojeve biljaka, vodena para odvodi se u sustav za hlađenje. Tu se para kondenzira i oslobađa molekule eteričnog ulja. Na izlazu iz sustava za hlađenje sakupljaju se dva proizvoda - eterično ulje i aromatska voda.

Standardni stariji proces destilacije, koji se ipak još naveliko koristi u svijetu.

Pri svakom postupku dobivena smjesa ulja i vode kondenzira se u pogodnom kondenzatoru, a eterična se ulja odvajaju od vode.

Za odvajanje se upotrebljava floretinska boca, koja može biti konstruirana tako da ima odvod i na dnu (za eterična ulja gušća od vode).

ISKORISTIVOST LAVANDE ZA ULJE:

Prva godina - iskoristivost 0.7%

Druga godina- iskoristivost 1.8%

Eterično ulje je lakše od vode i ono se zadržava na površini vode. Mala se količina aromatskih molekula zadržava ( otapa ) u vodi ( količina ovisi o vrsti eteričnog ulja ), koja poprima aromatski miris. Nakon odvajanja, eterično se ulje mora stabilizirati, odstajati neko vrijeme u staklenim bocama. Najmanje razdoblje stabilizacije je mjesec dana kod eteričnog ulja lavande .

Aromatska voda sadrži manje količine aromatskih molekula, ali i ona mora, radi stabiliizacije, odstajati neko vrijeme. Kako bi se kemijske promjene eteričnog ulja tijekom destilacije što više smanjile, temperatura i pritisak pod kojim se obavlja destilacija, moraju biti što je moguće niži ( tlak samo neznatno povišen u odnosu na atmosferski, temperatura oko 100°C ). Trajanje destilacije ovisi o vrsti biljnog materijala. Tako je vrijeme destilacije oko 60 minuta kod destilacije lavande .

 

Jednom kad dođu u destilator, dijelovi biljke stavljaju se pod koncentriranu paru, koja oslobađa aromatične molekule iz stanice biljke. Aromatična para prolazi kroz niz staklenih cijevi okruženih hladnom vodom, koja djeluje kao kondenzator. oslobođena esencija odvaja se od vode preko sifona kroz posudu uskim grlom, koja je znana i kao florentina. Neki destilatori djeluju izravno i slični su već opisanoj metodi, osim što dijelovi biljke dolaze u izravnan dodir s vodom. Eterična ulja trebaju se redestilirati ili pročistiti kako bi se izbacile nečistoće kao što su prašina biljke ili ostaci smole. Nažalost, u procesu destilacije toplina i voda do nekog stupnja mogu štetiti krhkim dijelovima eteričnog ulja, a to se odražava u aromi koja nikada nije bila jednaka onoj u stanicama biljke.

Djelovi teksta izvor http://noni-borojo.com

Prilagođeno pretraživanje
<